| ústředí ČUN | ČUN Praha | ČUN Brno | ČUN Liberec | ČUN Zlin | ČUN Kroměříž | ČUN Jihlava | ČUN Ostrava | CZSP ČUN |

ČUN Ostrava, Antonína Macka 1711/3, 702 00 Ostrava.     Mapa

Telefonický hovor s online simultánním přepisem mluvené řeči

Vážení přátelé,

posíláme Vám „Popis služby Hovor bez bariér“.

Ve spolupráci s?firmou TextCom se NRZP ČR rozhodla umístit na svém webu službu pro online přepis telefonních hovorů. Služba telefonický hovor s?online simultánním přepisem mluvené řeči je určena osobám s?poruchou sluchu, které preferují při?komunikaci psanou češtinu a potřebují při?telefonování zprostředkovat řeč slyšícího písemnou formou. Tuto službu nejefektivněji využijí lidé ohluchlí, nedoslýchaví, nositelé kochleárního implantátu či senioři, kteří, vzhledem k?věku, trpí nedoslýchavostí.

Komunikace pomocí online simultánního přepisu činí tyto osoby v?rámci telefonické komunikace rovnoprávnými se slyšícími. Hovor probíhá v?reálném čase, lidé se mohou kdykoli ptát, bezprostředně reagovat a předcházet tak nedorozuměním. Užití služby je velmi jednoduché. Na webu NRZP ČR www.nrzp.cz si klient otevře na horní liště záložku Poradenství a služby, dále otevře záložku Poradna NRZP ČR a zde najde nadpis Hovor s?textovým přepisem. Otevře se speciální okno pro přepis, kam klient napíše telefonní číslo, z?něhož bude následně poradnu kontaktovat. Poté se mu na webu objeví číslo, na které má zavolat. Po zadání tohoto čísla na svém telefonu vyčká na písemné sdělení přepisovatele, že může začít mluvit. Dále již klient sám mluví a doslovný přepis řeči poradce se mu zobrazuje v?okně pro přepis.

Tato služba je dostupná pro tři?poradny NRZP ČR, a to pro poradnu v?Ostravě, Pardubicích a v?Brně. Každá poradna má svůj speciální odkaz, který je potřeba otevřít.

Poradna Ostrava: http://nrzp.infolinky.textcom.cz/app/??

Poradna Brno http://nrzp.infolinky.textcom.cz/app/??

Poradna Pardubice http://nrzp.infolinky.textcom.cz/app/??

Vážení přátelé, berte prosím na zřetel, že se jedná o?pilotní projekt a děkujeme za Vaše případné připomínky.

Přeji Vám všechno dobré.
Mgr. Václav Krása
předseda NRZP?ČR

http://www.nrzp.cz/?seniory.html

««« Pedchoz text: Severský filmový podzim 2017 Nsledujc text: Severská filmová zima 2018 přináší balet, válku a sexuální revoluci! »»»

Pridat.eu Sdílet 22. 11. 2017 St 10.23 | Komunikace | trval odkaz | tisk | 330x

 

 Online: 4 lidé