| ústředí ČUN | ČUN Praha | ČUN Brno | ČUN Liberec | ČUN Zlin | ČUN Kroměříž | ČUN Jihlava | ČUN Ostrava | CZSP ČUN |

ČUN Ostrava, Antonína Macka 1711/3, 702 00 Ostrava.     Mapa

O kurzech znakového jazyka v České unii neslyšících, oblastní unie Ostrava

Obecné informace

Česká unie neslyšících – Ostrava organizuje každoročně kurzy znakového jazyka. Kurzy probíhají vždy od druhého zářijového týdne do konce června následujícího roku – tedy v délce celého školního roku (nebo pokud je to z technických důvodů možné jako pololetní s dvojnásobnou frektventací oproti ročnímu kurzu anebo individuálně pro určité skupiny, které si dané vzdělávání objednají na zakázku). Každá hodina trvá 2 vyučovací hodiny (což je 1,5 hodiny bez přestávky) jednou týdně. Vyučování se koná v odpoledních i večerních hodinách. V případě zájmu je možno uskutečnit kurz i v dopoledních hodinách.

Kurz je veden neslyšícími lektory, rodilými uživateli znakového jazyka. V jedné skupině je maximálně 8 osob. Spodní hranice počtu účastníků pro otevření kurzu není pevně dána, odvozuje se od celkového počtu účastníků všech kurzů. Kurzy se konají ve výukové místnosti ČUN Ostrava, Antonína Macka 1711/3, 702 00 Ostrava. Absolventi kurzu obdrží po závěrečných zkouškách Osvědčení o rekvalifikaci. Toto osvědčení je akreditováno MŠMT (MŠMT-34978/12–24/882).

Profil absolventa

Absolvent zná základy znakového jazyka v rozsahu témat uvedených v osvědčení o rekvalifikaci, umí je využívat v komunikaci s neslyšícími, umí zprostředkovat komunikaci s neslyšícími. S uplatněním při výkonu pracovní činnosti, zejm. ve státní správě (PČR, úřady) a sociálních službách. Je obeznámen se zásadami správné komunikace s osobami se sluchovým postižením a jejich specifickou kulturou.

Cena kurzu

Cena kurzu je stanovena na 4000 Kč na celý školní rok včetně pracovních sešitů. Platbu lze provést: bankovním převodem číslo účtu: 80012–1938968359/0800 (Do poznámky platby uveďte Vaše jméno nebo jako variabilní číslo vaše datum narození ve tvaru DDMMRRRR.)

Jaké kurzy nabízíme

Kurzy vzdělávacího programu „Základy znakového jazyka“ jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT-34978/12–24/882). Jejich absolventi získají Osvědčení o rekvalifikaci příslušné danému typu kurzu. Rozlišujeme čtyři typy kurzů:

Kurzy jsou akreditované Ministerstvem školství jako vzdělávací rekvalifikační program pro pracovní činnost „Základy znakového jazyka“ v těchto programech:

  • Základy znakového jazyka – začátečníci (Modul I) celkem 80 hodin.
  • Základy znakového jazyka – mírně pokročilí (Modul II) celkem 81 hodin.
  • Základy znakového jazyka – pokročilí (Modul III) celkem 82 hodin.
  • Základy znakového jazyka – konverzace (Modul IV.) celkem 83 hodin.

Pro koho jsou kurzy určeny?

Naše kurzy znakového jazyka jsou určeny VŠEM, kteří mají zájem naučit se něco nového, rozšířit své komunikační schopnosti a v neposlední řadě rozšířit okruh osob, které se domluví znakovým jazykem. Obzvlášť mohou zúročit znalosti z našich kurzů nejen ti, kdo mají ve svém okolí osoby dorozumívající se znakovým jazykem, ale také ti, kdo se s mnoha lidmi setkávají při výkonu svého povolání. Proto v našem kurzu velmi rádi uvítáme např. zdravotníky, sociální pracovníky a zaměstnance úřadů aj.


přihláška

tisk