| ústředí ČUN | ČUN Praha | ČUN Brno | ČUN Liberec | ČUN Zlin | ČUN Kroměříž | ČUN Jihlava | ČUN Ostrava | CZSP ČUN |

ČUN Ostrava, Antonína Macka 1711/3, 702 00 Ostrava.     Mapa

Historie ČUN Ostrava

Oblastní organizace Ostrava v době vzniku roku 8. února 1991 sídlila v prostorách bývalé MŠ v Ostravě – Porubě. Po ukončení nájmu se v roce 1998 přestěhovala do prostor v Mlýnské ulici 5 v centru města. Prostory byly v roce 2001 prodány Ostravské universitě a oblastní pobočka našla umístění v prostorách fy DIAMO v ul. Víkovická u dolu Hlubina. Na začátku roku 2012 byla budova srovnána se zemí a tak byla oblastní pobočka na určitou dobu pozastavena do roku 2014, kdy byly nalezeny vhodné prostory v ulici 28. října 770 přímo v centru města. Od března 2018 má oblastní unie sídlo v Antonína Macka 1711/3, 702 00 Ostrava.

Od roku 1991 vedl pobočku předseda Jiří Hudec, následně od roku 1998 Ladislav Bojar po zvolení pana Bojara prezidentem ČUN byla předsedkyní jeho manželka Ilona Bojarová. V roce 2011 založili jinou organizaci bez vědomí členů ČUN v rozporu se stanovami ČUN. Původní členové se rozhodli pobočku zachránit a rozvíjet její činnost dále, tak aby sloužila všem členům v Ostravě a napomáhala hledat řešení v nepříznivých situacích.

Ze začátku se pobočka zabývala hlavně volnočasovými aktivitami. Sociální služby přišly na řadu pozvolna v průběhu let. Hlavními službami pobočky je poskytování sociálně aktivizačních služeb a tlumočnických služeb v daném regionu.

tisk